HR Division Official Website

HRM Forms

E-mail Print PDF

 

1 Borang Keluar Masuk Waktu Pejabat 22 Borang Lapor Diri Tukar Tempat Tugas
2 Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa 23 Borang Permohonan Kad Pegawai/Kakitangan
3 Borang Permohonan Kerja Lebih Masa 24 Borang Permohonan Bercuti Luar Negara
4 Borang Perakuan Pengesahan Dalam Jawatan 25  Borang Skim Khairat Kematian
5 Borang Pelepasan Gaji Kakitangan 26 Borang Tuntutan Khairat Kematian
6 Borang Sistem Penyerahan/Penerimaan Tugas 27 Borang Lapor Diri Tamat Pengajian
7 Borang Permohonan Pekerjaan 28 Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan
8 Borang Permohonan Pengisian Jawatan & Beban Mengajar 29 Borang Tuntutan Local Preceptor (LP)
9 Borang Permohonan Lawatan Rasmi 30 Borang Tuntutan Kakitangan (Bukan Akademik) Sambilan
10 Borang Permohonan Cuti 31 Borang Tuntutan Elaun Pelajar Praktikal
11 Borang Elaun Pindah Kakitangan 32 Borang Catatan Merah
12 Borang Daftar Keluarga 33 Borang Laporan Sulit (Kontrak/Sementara)
13 Borang Daftar Kenderaan 34 Borang Class Replacement Schedule
14 Borang Penghantaran Dokumen Tuntutan Perbelanjaan & Perubatan 35 Borang Permohonan Menghadiri Kursus
15 Borang Penilaian Kursus (versi terkini) 36 Borang Laporan Sulit (Tetap)
16 Borang Leave Carry Forward / GHS 37 Borang Permohonan Kenaikan Gaji Selepas Tamat Ijazah Sarjana
17 Borang Laporan Sulit (Khas) 38 Senarai Semak Permohonan Melanjutkan Pelajaran
18 Borang Permohonan Melanjutkan Pelajaran 39  Laporan Kemajuan Pelajar Melanjutkan Pelajaran (Staf KPTMSB)
19  Borang Pemeriksaan Doktor untuk Permohonan Melanjutkan Pelajaran  40  Borang Maklumat Tamat Tempoh Belajar
20 Surat Setuju Terima Tawaran Melanjutkan Pelajaran 41 Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Belajar
21 Borang Pelepasan Staf Melanjutkan Pelajaran Secara Sepenuh Masa 42

Borang Dokumen Sokongan Permohonan Cuti  eLeave

Kolej Poly-Tech MARA | Copyright 2012 © HR Division Official Website