HR Division Official Website

HRM Forms

E-mail Print PDF

 

1 Borang Keluar Masuk Waktu Pejabat 23 Borang Lapor Diri Tukar Tempat Tugas
2 Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa 24 Borang Permohonan Kad Pegawai/Kakitangan
3 Borang Permohonan Kerja Lebih Masa 25 Borang Permohonan Bercuti Luar Negara
4 Borang Perakuan Pengesahan Dalam Jawatan 26 Borang  Permohonan Skim Khairat Kematian
5 Borang Pelepasan Gaji Kakitangan 27 Borang Tuntutan Khairat Kematian
6 Borang Sistem Penyerahan/Penerimaan Tugas 28 Borang Lapor Diri Tamat Pengajian
7 Borang Permohonan Pekerjaan 29 Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan
8 Borang Permohonan Pengisian Jawatan & Beban Mengajar 30 Borang Tuntutan Local Preceptor (LP)
9 Borang Permohonan Lawatan Rasmi 31 Borang Tuntutan Kakitangan (Bukan Akademik) Sambilan
10 Borang Permohonan Cuti 32 Borang Tuntutan Elaun Pelajar Praktikal
11 Borang Elaun Pindah Kakitangan 33 Borang Catatan Merah
12 Borang Daftar Keluarga 34 Borang Laporan Sulit (Kontrak/Sementara)
13 Borang Daftar Kenderaan 35 Borang Class Replacement Schedule
14 Borang Penghantaran Dokumen Tuntutan Perbelanjaan & Perubatan 36 Borang Permohonan Menghadiri Kursus
15 Borang Penilaian Kursus (versi terkini) 37 Borang Laporan Sulit (Tetap)
16 Borang Leave Carry Forward / GHS 38 Borang Permohonan Kenaikan Gaji Selepas Tamat Ijazah Sarjana
17 Borang Laporan Sulit (Khas) 39 Senarai Semak Permohonan Melanjutkan Pelajaran
18 Borang Permohonan Melanjutkan Pelajaran 40  Laporan Kemajuan Pelajar Melanjutkan Pelajaran (Staf KPTMSB)
19  Borang Pemeriksaan Doktor untuk Permohonan Melanjutkan Pelajaran  41  Borang Maklumat Tamat Tempoh Belajar
20 Surat Setuju Terima Tawaran Melanjutkan Pelajaran 42 Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Belajar
21 Borang Pelepasan Staf Melanjutkan Pelajaran Secara Sepenuh Masa 43

Borang Dokumen Sokongan Permohonan Cuti  eLeave

22  Borang Skim Khairat Kematian

Kolej Poly-Tech MARA | Copyright 2012 © HR Division Official Website