HR Division Official Website

HRM Forms

E-mail Print PDF
1 Borang Keluar Masuk Waktu Pejabat 25 Borang Lapor Diri Tukar Tempat Tugas
2 Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa 26 Borang Permohonan Kad Pegawai/Kakitangan
3 Borang Permohonan Kerja Lebih Masa 27 Borang Permohonan Bercuti Luar Negara
4 Borang Tuntutan Perubatan 28 Borang  Permohonan Skim Khairat Kematian
5 Borang Pelepasan Gaji Kakitangan 29 Borang Tuntutan Khairat Kematian
6 Borang Sistem Penyerahan/Penerimaan Tugas 30 Borang Lapor Diri Tamat Pengajian
7 Borang Permohonan Pekerjaan 31 Borang Tuntutan Pensyarah Sambilan
8 Borang Permohonan Pengisian Jawatan & Beban Mengajar 32 Borang Tuntutan Local Preceptor (LP)
9 Borang Permohonan Lawatan Rasmi 33 Borang Tuntutan Kakitangan (Bukan Akademik) Sambilan
10 Borang Permohonan Cuti 34 Borang Tuntutan Elaun Pelajar Praktikal
11 Borang Elaun Pindah Kakitangan 35 Borang Catatan Merah
12 Borang Daftar Keluarga 36 Borang Laporan Sulit (Kontrak/Sementara)
13 Borang Daftar Kenderaan 37 Borang Class Replacement Schedule
14 Borang Laporan Penilaian Prestasi (Pengurusan/Eksekutif) 38 Borang Permohonan Menghadiri Kursus
15 Borang Laporan Penilaian Prestasi  (Pensyarah) 39 Borang Permohonan Permit Mengajar
16 Borang Laporan Penilaian Prestasi (Sokongan) 40 Borang Permohonan Melanjutkan Tempoh Permit Mengajar
17 Borang Perakuan Pengesahan Dalam Jawatan 41 Borang Tuntutan Perbelanjaan
18 Borang Penilaian Kursus (versi terkini) 42 Borang Laporan Sulit (Tetap)
19 Borang Leave Carry Forward / GHS 43 Borang Permohonan Kenaikan Gaji Selepas Tamat Ijazah Sarjana
20 Borang Laporan Sulit (Khas) 44 Senarai Semak Permohonan Melanjutkan Pelajaran
21 Borang Permohonan Melanjutkan Pelajaran 45  Laporan Kemajuan Pelajar Melanjutkan Pelajaran (Staf KPTMSB)
22  Borang Pemeriksaan Doktor untuk Permohonan Melanjutkan Pelajaran  46  Borang Maklumat Tamat Tempoh Belajar
23 Surat Setuju Terima Tawaran Melanjutkan Pelajaran 47 Borang Permohonan Pelanjutan Tempoh Belajar
24 Borang Pelepasan Staf Melanjutkan Pelajaran Secara Sepenuh Masa 48

Borang Dokumen Sokongan Permohonan Cuti  eLeave

Kolej Poly-Tech MARA | Copyright 2012 © HR Division Official Website