HR Division Official Website

WELCOME TO HRM

E-mail Print PDF

PEKELILING JABATAN SUMBER MANUSIA
Bil.04/2013

BIDANG TUGAS PEGAWAI / STAf

Disenaraikan bidang tugas mengikut Jabatan/Bahagian/Unit/Seksyen/Sektor:

Bahagian Hal Ehwal Akademik
Bahagian Hal Ehwal Akademik - CI
 Bahagian Hal Ehwal Pelajar
Bahagian Penyelidikan, Inovasi & Keusahawanan
Jabatan Audit Dalam
Jabatan Kewangan
Jabatan Khidmat Pengurusan
Jabatan Logistik & Aset
Jabatan Pendidikan Berterusan
Jabatan Perancangan Korporat
Jabatan Sumber Manusia
Jabatan Teknologi Maklumat
Pejabat Presiden
Seksyen Jaminan Kualiti
Seksyen Komunikasi Korporat
Seksyen Undang-undang
Seksyen Urus Setia
Sektor Kecemerlangan Kurikulum
Sektor Pendaftaran Rekod & Statistik
Sektor Penjadualan & Peperiksaan
Sektor Sumber Akademik

******************************************************************************************************************************

FAIL MEJA

Disenaraikan contoh panduan Fail Meja Kakitangan mengikut Jabatan/Bahagian/Unit/Seksyen/Sektor:

Muka Depan
Arahan & Kandungan
Maklumat Organisasi KPTM
Maklumat Organisasi Jabatan Sumber Manusia
Senarai Tugas Pegawai & Hubungan Dengan Pegawai-pegawai Yang Lain
Proses Kerja, Carta Alir & Senarai Semak
Senarai Peraturan & Undang-undang
Senarai Borang-borang
Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai & Dirurus Setia
Norma-norma Kerja
Senarai Tugas-tugas Harian
Rujukan Tambahan

********************************************************************************************************************************

MAKLUMAN : TUNTUTAN PERUBATAN YANG MELEBIHI RM 200 DALAM 1 RESIT, ANDA DIMINTA KEPILKAN BERSAMA SESALINAN PENYATA KETERANGAN BERKENAAN TUNTUTAN TERSEBUT.

SEKIAN, TERIMA KASIH.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ONE STOP CENTRE (OSC)

Bermula Mei 2010 semua tuntutan peribadi seperti perbatuan, perbelanjaan runcit dan lain-lain kos akan dimasukkan ke dalam gaji. Sehubungan itu, tuan/puan diminta memastikan penyerahan dokumentasi tuntutan tuan/puan adalah lengkap dan diserahkan ke Jabatan Sumber Manusia sebelum 5hb setiap bulan. Kelewatan penyerahan dan dokumen yang tidak lengkap akan dilayan untuk bulan seterusnya. Harap maklum. Terima kasih.

Kolej Poly-Tech MARA | Copyright 2012 © HR Division Official Website